Strawberry Milk Cake Shake (สตรอว์เบอร์รี่มิลค์เค้กปั่น)

เค้กโรลกลิ่นนมฮอกไกโด อร่อยได้หลายรูปแบบ สูตรนี้นำมาเป็นส่วนประกอบในการทำมิลค์เชค

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้