ภูมิแพ้อาหาร

Food Fact 20 April 2020

#พลอยากเล่า #เกินทน #รับไม่ได้ ทุกวันนี้ เราจะเห็นว่ามีคนที่แพ้อาหารมากขึ้น แพ้นม แพ้ถั่ว แพ้สัตว์เปลือกแข็ง แพ้แป้งสาลี และแพ้อะไรอีกมากมาย ความรุนแรงของการแพ้ก็แตกต่างกันไป บ้างก็แพ้บางๆ วันหนึ่งหายไปเอง บ้างก็อาจจะแพ้มากถึงขนาดร่วมโต๊ะอยู่ใกล้ยังหายใจไม่ออก จากการได้พูดคุยกับนักโภชนาการในเรื่องของการแพ้อาหาร นักโภชนาการเชื่อว่า การแพ้อาหารไม่น่าจะรุนแรงถึงนำไปสู่การขาดสารอาหารได้ เพราะส่วนใหญ่ เราจะสามารถหาอาหารชนิดอื่นๆ ที่มีสารอาหารเหมือนกันมาทดแทนได้ คนที่มีอาการแพ้ หรือถ้าเรามีคนที่มีอาการแพ้อาหารอยู่ใกล้ตัว สิ่งที่ต้องทำคือต้องอ่านต้องถาม ผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่าง ไม่มีส่วนผสมของถั่ว แต่เครื่องจักรหรือสายการผลิตอาจจะมีความเสี่ยงหรือเคยที่จะสัมผัสกับถั่วมาก่อน ที่บรรจุภัณฑ์ก็จะมีระบุไว้ เราจะเห็นว่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ถ้าไม่รู้ไม่อ่านไม่สังเกตอาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงสำหรับบางคนได้ มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีแผนกที่ดูแลเรื่องภูมิแพ้โดยเฉพาะ บางครั้งการไม่แน่ใจว่าเราแพ้หรือเปล่า การทดลองทดสอบควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่ใช่ทดลองเองอยู่กับบ้าน แพ้ชนะเป็นเรื่องของธรรมดา แพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ แล้วก็อยู่กับมันอย่างดีที่สุข มีสุขภาพที่ดี เรียกได้ว่าเป็นผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่

 

ฟัง Podcast ประกอบบทความได้ที่
GoodDiet EP 37 : ภูมิแพ้อาหาร

แชร์