ว่าด้วย…รสสัมผัส

Food Fact 16 January 2019

ลิ้น ประกอบไปด้วยต่อมรับรสเล็กๆ เป็นหมื่นต่อม!!! ต่อมรับรสบนลิ้นในบริเวณที่แตกต่างมีความสามารถในการรับรสที่แตกต่างกัน
เมื่ออาหารสัมผัสกับลิ้น การรับรสที่แตกต่างผสมผสานกลายเป็นรสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารนั้น และนี่คือแผนผังคร่าวๆ ของการรับรสบนลิ้นของเรา

แชร์