How cocoa & chocolate is made

Food Fact 5 October 2018

เก็บเกี่ยว ในผลของต้น Cacao 1 ผล จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 20-40 เมล็ด

 

นำฝักโกโก้มากะเทาะเปิดออก จากนั้นนำไปหมักประมาณ 2-8 วัน ซึ่งการหมักทำให้
เมล็ดโกโก้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของโกโก้ หลักจากหมักได้ที่แล้ว
เมล็ดโกโก้ก็จะถูกนำไปตากแห้ง ก่อนทำความสะอาด และส่งไปตามโรงงาน

 

การคั่วทำให้รสชาติของ โกโก้มีมิติเพิ่มมากขึ้น + ลดความเปรี้ยวลง

 

เมล็ดโกโก้ที่ถูกคั่วแล้ว จะกะเทาะเปลือกเพื่อเอาเนื้อข้างในออกมากซึ่งเรียกว่า
โกโก้นิบ (Cocoa nibs) หลังจากนั้น Cocoa nib จะถูกนำไปบด จนมีลักษณะเป็นของไหล หนืด
ที่เรียกว่า Chocolate liquor หรือที่เรียกกันว่า Baking Chocolate, unsweetened chocolate

Chocolate Liqour จะถูกบีบอัดเพื่อแยกส่วนของ Cocoa mass กับ Cocoa Butter ออกจากกัน

 

การกวนผสม เป็นการนำเอา chocolate liquor
มาผสมกับ น้ำตาล นมผง ไขมันโกโก้ ในสัดส่วนที่ต้องการเพื่อทำเป็น Chocolate ในรูปแบบต่างๆ

 

แชร์