how to ถอดแกนแอปเปิ้ล

Tips & Tricks 8 June 2022

อุปกรณ์ครัวลักษณะคล้ายหลอดโลหะยาว มีปลายหยัก หลายคนอาจมีติดครัว แต่ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร คำตอบก็คือ มันคือ ที่ถอดแกนแอปเปิ้ล (apple corer)

ใช้ถอดส่วนแกนกลางจากขั้วผ่านไปที่เม็ดถึงก้นของแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่รับประทาน เป็นอุปกรณ์เครื่องที่หลายคนมีเพราะเวลาที่ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือบางตัว ก็จะมีติดมาเป็นชุด สำหรับคนที่ไม่มี เราก็มีวิธีมากมายที่จะเอาเม็ดและขั้วแอปเปิ้ลออกได้เช่นกัน อุปกรณ์ชิ้นนี้ จึงดูเป็นเหมือน gadget ติดครัว สำหรับคนที่ช่วยและรักในความสะดวก

 

คลิกลิงก์เพื่อรับชม how to ถอดแกนแอปเปิ้ล

แชร์