How to infuse oil เพิ่มเสน่ห์ให้น้ำมัน

Tips & Tricks 30 July 2017

น้ำมันเป็นแหล่งของสารอาหารไขมันที่สำคัญ เลือกใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพ และเหมาะสมกับการใช้งาน

น้ำมันแต่ละชนิดล้วนมีกลิ่นและรสที่แตกต่างกัน เราสามารถปรุงเพิ่มรสชาติให้กับน้ำมันของเราได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายที่เราโปรดปราน ขั้นตอนในการปรุงน้ำมันมีดังนี้ครับ

1. เลือกภาชนะที่จะใช้ใส่น้ำมัน แนะนำให้ใช้ขวดแก้วที่มีจุกปิดที่แน่นกระชับ ล้างทำความสะอาดและพักให้แห้งดี

2. เลือกสมุนไพรที่ต้องการใช้ กลิ่นที่เลือกขึ้นอยู่กับการใช้งานของน้ำมันนั้น ว่าเราจะนำไปปรุงเมนูอะไร สมุนไพรที่นิยมใช้ ได้แก่ เสจ โรสแมรี่ ออริกาโน ใบไธม์ เป็นต้น แนะนำให้ใช้แบบแห้ง ถ้าใช้แบบสด ให้ล้างให้สะอาดและตากแดดให้แห้งดีก่อน ปกติแล้ว เราจะใช้สมุนไพรแค่เพียงหนึ่งชนิด แต่ถ้าอยากใช้มากกว่านั้น ก็ไม่ว่ากัน

3. ใส่สมุนไพรลงในขวด แล้วใช้กรวยกรอกน้ำมันลงไป หรือถ้าต้องการประหยัดเวลา สามารถนำน้ำมันไปตั้งไฟ ใส่สมุนไพรลงไป ใช้ไฟอ่อนเป็นเวลา 15 นาที พักให้เย็นลง กรองใส่ขวด

4. ปิดฝา เก็บในตู้เย็น ถ้าใช้สมุนไพรสด ให้ใช้น้ำมันให้หมดภายใน 1-2 สัปดาห์ ถ้าใช้แบบแห้ง สามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง 2-3 สัปดาห์

ผู้สนับสนุน

แชร์