กะเพราปลานิลแดดเดียว (Stir-fried Salted Tilapia with Holy Basil)

ปลานิลแดดเดียว เนื้อนุ่มและแน่น นำมาเคล้าแป้งบาง ๆ ทอด ปรุงในรูปแบบกะเพรารสจัดจ้าน

9 June 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้