กุ้งผัดฉ่าแบบใต้ (Southern Style Goong Pad Cha)

ผัดฉ่าสีสวย รสร้อนแรงแบบใต้ มากับกุ้งตัวใหญ่

12 March 2021

Chef/Host

อ้างอิงจาก หนังสือ SPICE I AM โดย สุเจตน์ แสนคำ

สูตรอาหารในวีดีโอนี้