กุ้งผัดถั่วเข็ม (Stir-fried Prawn with Needle Beans)

18 March 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้