ขนมเปียกอ่อนถ่าน (Charcoal Thai Sticky Coconut Pudding)

ขนมเปียกอ่อนเป็นขนมโบราณที่มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับขนมเปียกปูน ต่างกันที่ขนมเปียกอ่อนไม่มีส่วนผสมของน้ำปูนใส ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักของขนมเปียกปูน สำหรับสูตรนี้มากับรสถ่านจากผงชาร์โคล

22 February 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้