ขนมไทย : ขนมหน้านวล

ด้วยผิวหน้าที่เนียนเรียบ ทำให้ขนมตัวนี้ มีชื่อว่าขนมหน้านวล ในปัจจุบันบางคนเรียกขนมหน้านวลว่าขนมเรือ เพราะรูปทรงที่คล้ายเรือนั่นเอง

16 October 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้