ข้าวผัดสแปม (Spam Fried Rice)

สแปม เป็นแฮมกระป๋องสไตล์อเมริกัน สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการนำมาทำข้าวผัดง่าย ๆ สามารถเพิ่มเติมส่วนประกอบของไข่ไก่ และผักหลากหลายสีสันได้ตามต้องการ

24 October 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้