ข้าวผัดหมี่ (Sticky fried rice)

ข้าวผัดหมี่ เป็นเมนูอาหารไทยประยุกต์ของตระกูลบ้านโสณกุล เป็นเมนูที่อยู่ในเมนูร้านอาหารไทยร้านแรกในประเทศอังกฤษ แรงบันดาลใจของข้าวผัดหมี่ มาจากการนำเครื่องที่อยู่ในหมี่กรอบมาประยุกต์เป็นข้าวผัด

29 July 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้