ข้าวผัดไข่ใส่เบคอน (Bacon, Egg and Cheese Fried Rice)

ข้าวผัดเบคอนปรุงด้วยโชยุ แตกต่างด้วยส่วนผสมของไข่ที่เคล้ามากับชีสพาร์มิซานรสนัว

14 April 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้