ซุปรากบัวซี่โครงหมู (Lotus Root Pork Rib Soup)

ซี่โครงหมูต้มจนเนื้อเปื่อยนุ่ม ในน้ำซุปที่หวานกลมกล่อมด้วยรากบัว และพุทธาจีน

16 August 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้