ตับผัดน้ำมันหอยกับไหลบัว (Stir-fried Pork Liver in Oyster Sauce and Lotus Stem)

ไหลบัว คือหน่อของบัว แตกต่างจากสายบัว ซึ่งคือก้านของดอกบัวสาย สูตรนี้ นำมาผัดปรุงรสง่ายๆ กับตับ เพื่อให้เป็นเมนูกับข้าวมากคุณค่า

14 March 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้