บานาน่าคุกกี้ (Banana Cookies)

บานาน่าคุกกี้แสนอร่อย กรอบนอกนุ่มใน หอมกลิ่นกล้วย สอดแทรกด้วยกล้วยหอมอบกรอบ และถั่ววอลนัท

29 September 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้