ผัดเผ็ดปลาดุก (Stir fry spicy catfish)

ปลาดุกทอดให้พอกรอบ ผัดเผ็ดกับพริกเขียว กระชาย และพริกไทยอ่อน กินกับข้าวสวยร้อนๆ ก็เจริญอาหารแล้ว

5 August 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้