เปาะเปี๊ยะแฮมชีส (Ham and Cheese Spring Roll)

หมูแฮม และชีส อาหารที่รับประทานคู่กันแล้วอร่อยขึ้นไปอีกระดับ มาในรูปแบบเปาะเปี๊ยะทอด

20 April 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้