แกงปลาดุกใบยี่หร่าไหลบัว (Catfish Curry with Clove Basil and Lotus Stem)

แกงปลาดุกใบยี่หร่าสูตรนี้ พ่อครัวขอความหลากหลายด้วยการใส่ไหลบัวลงไปเพิ่ม กินกับข้าวหรือขนมจีนก็เข้ากัน

3 June 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้