แกงรัญจวน (Run Juan Curry)

แกงโบราณ ที่นำน้ำพริกกะปิเหลือมาละลายนำในน้ำ ให้เป็นเมนูแกง

6 October 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้