แอปเปิ้ลเบรด (Apple Bread)

แอปเปิ้ลเบรด เป็นขนมอบในตระกูลควิกเบรด (Quick Bread) มีวิธีการทำที่ง่าย นิยมอบในพิมพ์โลฟ (Loaf) มีจุดเด่นที่รสชาติและเนื้อสัมผัสของแอปเปิ้ล ที่มาพร้อมกับความหอมของเครื่องเทศ และความหอมมันของถั่วพีแคน

6 December 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้