Air-Fryer Sesame Pork Toast (ขนมปังหน้าหมูหม้อทอดลมร้อน)

ขนมปังหน้าหมูรสกลมกล่อมสูตรนี้ อร่อยแบบลีน เพราะใช้หม้อทอดลมร้อนในการทำให้สุกแทนการทอดแบบปกติ

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้