Butterscotch Toast with Fruits (ขนมปังบัตเตอร์สก็อตหน้าผลไม้)

ขนมปังบัตเตอร์สก็อต นำมาปิ้งให้พอกรอบ ทาหน้าด้วยบัตเตอร์สก็อตครีมชีส ตกแต่งด้วยผลไม้ ราดมาด้วยซอสบัตเตอร์สก็อตอีกที

11 November 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้