My Cooking School 101 EP6 : Homemade Italian Pasta (โฮมเมดอิตาเลี่ยนพาสต้า)

เรียนรู้หัวใจสำคัญของ "พาสต้า" และเทคนิคการปรุงพาสต้า ให้อร่อยแบบต้นตำรับอิตาลีกับบทเรียน Homemade Italian Pasta จาก My cooking school