ฝอยทอง, ทองหยิบ, ทองหยอด, ไข่แมงดา และ เม็ดขนุน

พลพรรคนักปรุงเทปพิเศษ ตอนขนมไทย